2005-02-25
Wystawa: "Wadowickie Środowisko Plastyczne"
Miejsce: Muzeum Historyczne Wadowice


Wystawa "Wadowickie Środowisko Plastyczne" jest mozaiką stylów, technik plastycznych i możliwości twórczych. Jest także mozaiką osobowości - pięćdziesięciu siedmiu autorów prac - którą tworzą profesjonaliści i amatorzy, plastycy z dużym dorobkiem twórczym i dopiero rozpoczynający swoją artystyczną drogę.
Nicią wiążącą wszystkich tworzących jest "zakorzenienie" w ziemi wadowickiej, z której wyrośli i przynależność do tradycji regionu. Tu się urodzili bądź kształcili, tu mają rodziny, znajomych. Do tego miejsca wracają... I to miejsce wzbogacają swoją twórczą postawą i artystycznymi dokonaniami. Istnieją i dzięki im za to!
To co kiedyś będzie kolejną kartą historii Wadowic, dziś Wadowickie Centrum Kultury stara się zgromadzić, utrwalić, opisać. Stąd trzecia edycja wystawy "Wadowickie Środowisko Plastyczne", ekspozycji organizowanej co pięć lat. Na tegorocznej wystawie zgromadzono 155 różnorodnych prac: malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek, ceramikę, tkactwo a nawet haft gobelinowy. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni znani wadowiccy twórcy. Grono zaproszonych powiększa dwadzieścia osiem osób, których prace zostały zakwalifikowane przez Komisję Artystyczną w Otwartym Przeglądzie Plastycznym 2005. Z radością i nadzieją prezentujemy prace młodych, utalentowanych osób. Z wielkim szacunkiem prace uznanych artystów, a przede wszystkim prace Karola Pustelnika.
Dzisiejsze wadowickie środowisko plastyczne nie jest zwarte, ani jednorodne.Uważna analiza krótkich biogramów autorów pozwala jednak odkryć nić pokoleniową łączącą najmłodszych, starszych i tych, którzy już odeszli a w środowisku Wadowic zapisali swą artystyczną kartę: Franciszka Suknarowskiego, Felicję Świtalską, Ludwika Jacha-juniora i Zdzisława Wiśniewskiego. Ci ostatni na wystawie są obecni symbolicznie. Kierują też myśli zwiedzających ku przeszłości. Do czasów działalności grupy "Czartak", utworzonej przez E.Zegadłowicza, do wzoru prężnego ośrodka kultury o krajowym znaczeniu. Przywołują wystawę z 1933r., kiedy to w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" zorganizowano I Regionalną Wystawę Rzeźby i Malarstwa Wadowiczan. Wystawa była formalnym zaistnieniem wadowickich artystów: W.Bałysa, F.Suknarowskiego, R.Brańki, L.Lacha, J.Jury, W.Malczyka, J.Kręciocha. Rok później w dniu urodzin Józefa Piłsudskiego, dniu wówczas szczególnie świętowanym, odbyła się kolejna, jeszcze bogatsza w swym artystycznym wymiarze , zbiorowa wystawa wadowickich twórców.
Lata II wojny światowej to lata strat, również w kręgu wadowickich plastyków. Po wojnie starania o kontynuację działalności w ramach Czartaka II pod kierunkiem Franciszka Suknarowskiego nie dały porównywalnych efektów, a tworzący wówczas artyści to obok F.Suknarowskiego, Ludwik Jach-Kotuś, Felicja Świtalska, Józef Jura, Karol Pustelnik. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstała z inicjatywy Zbigniewa Jurczaka grupa plastyków amatorów, która przyjęła ostatecznie nazwę Klub Pracy Twórczej "Beskidnicy". Przez dwadzieścia lat grupa wyraźnie zaznaczyła się w środowisku kulturalnym Wadowic poprzez liczne wystawy, wernisaże, plenery, galerię w bramie, działalność teatralną i literacką a także wydawniczą. Należeli do grupy dziś już nieobecni: Zdzisław Wiśniewski, Jerzy Roman Jaglarz, Jan Fidziński, Andrzej Buś i liczni, tworzący do dzisiaj plastycy. Duchowny ton nadawał "Beskidnikom" artysta Franciszek Suknarowski, który dla członków grupy był profesorem i przyjacielem. W 1986 roku powstała w Wadowicach filia Biura Wystaw Artystycznych, a poczynaniom kulturalnym patronowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej. Przez lata KPT "Beskidnicy" stawał się coraz mniej zauważalny, choć formalnie przetrwał do dzisiaj.Niedzielnymi prezentacjami na murze w czasie wakacji 2004 r. "Beskidnicy" zwiększyli atrakcyjność turystyczną miasta i dali dowód swojego istnienia i tworzenia. Obok członków grupy pojawili się inni wystawiający.
Od lat Wadowicki Dom Kultury - dziś Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity - podejmuje działania promujące twórczość plastyków ziemi wadowickiej i właśnie wystawa "Wadowickie Środowisko Plastyczne" (1995 r., 2000 r., 2005 r.) jestjednym z tych działań. Prace najzdolniejszych plastyków są regularnie prezentowane na wystawach indywidualnych w galerii Centrum Kultury przy Teatralnej 1 oraz w salach wystawowych muzeum przy Kościelnej 4. podejmowane są również działania wzmacniające więzi w środowisku plastycznym, a także więzi z miastem. Wiosną 2004 roku odbył się plener malarski "Wadowice zwyczajne" i poplenerowa Galeria na Murze przy ulicy Kościelnej, zorganizowana 18 maja, w dniu urodzin Ojca Świętego. Dla nieznanych i mniej popularnych w środowisku plastyków organizowany jest Otwarty Przegląd Plastyczny, który poprzedza wystawę.
Wszystkie te działania dają szansę zaistnienia w środowisku tym, którzy tworzą. Znamiennym jest fakt, że w tych projektach udział biorą profesjonaliści obok amatorów, wystawiający w galeriach zagranicznych obok tych co tworzą dla wąskiego kręgu najbliższych, uznani artyści obok uprawiających artystyczne rękodzieło, a platformą porozumienia jest miłość do sztuki. I niech ona twórców i wszystkich nas ubogaca.

Anna Zając, Wadowickie Centrum Kultury